sâmbătă, 23 februarie 2013

Industria României1. Industria energetică şi a energiei electrice.
- produce curent electric utilizând:gaz metan, cărbuni, hidroenergie, produse petroliere, energie atomică; în:
o   termocentrale: Mintia-Deva, Luduş-Iernut, Paroşeni, Rogojelu, Turceni, Işalniţa, Bucureşti,
o   atomocentrale: Cernavodă;
o   hidrocentrale: pe Dunăre (Porţile de Fier I şi II – Ostrovu Mare), pe Lotru (Lotru-Ciunget), pe Argeş (Vidraru), pe Prut (Stânca- Costeşti), pe Bistriţa (Stejaru), pe Olt, Argeş, Bistriţa, Sebeş, Someşul Mic, Buzău, Sadu, Strei, Bârzava, ş.a.
Se mai utilizează și:
  • resurse geotermale: Câmpia de Vest,
  • energia solară: Câmpia Română şi pe litoral.
  • energia eoliană: pe crestele Carpaţilor, în Dobrogea, estul Câmpiei Române.

2. Industria metalurgică - cuprinde: ind. siderurgică, metalurgia neferoasă şi ind. construcţiilor de maşini.
a) Industria siderurgică– foloseşte ca materii prime: minereuri de fier, cocs (provenit din huilă:), mangan (Depresiunea Dornelor).Produce fontă, oțel, tablă, sârmă în:
 Centre siderurgice: Galaţi (cel mai important din ţară), Hunedoara, Reşiţa, Călan, Călăraşi, Câmpia Turzii, Brăila, Roman (ţevi), Iaşi (ţevi sudate de oţel), Târgovişte (oţeluri speciale), Bucureşti (sârmă, tablă şi cuie), Oţelu Roşu (oţelurişi laminate), Buzău (sârmă şi produse din sârmă), Zalău.
b) Metalurgia neferoasă. Principalele metale neferoase ce se găsesc pe teritoriul ţării noastre sunt:
- minereuri auro-argentifere Se prelucrează la Baia Mare şi Zlatna. 
- minereuri complexe (Cu, Pb, Zn, Al): se prelucrează la Zlatna şi Baia Mare; Copşa Mică; Aluminiul – se extrage din bauxită, care este exploatată din Munţii Pădurea Craiului. La Oradea  se fabrică alumina, iar la Slatina aluminiul. Bauxita din import se fabrică la Tulcea.

3. Industria constructoare de maşini– este cea mai importantă ramură a metalurgiei şi cuprinde următoarele subramuri:
-  Utilaj petrolier: Ploieşti,;
-  Utilaj minier: Petroşani, Baia Mare;
-  Mijloace de transport:
ü  auto: autoturisme (Piteşti, Craiova), camioane (Braşov), tractoare şimaşini agricole (Braşov, Miercurea Ciuc, Craiova, Timişoara, Bucureşti), autobuze, troleibuze şi autocamioane (Bucureşti, Braşov);
ü  avioane: Braşov, Bucureşti, Bacău, Craiova;
ü  locomotive electrice: Craiova, Bucureşti, Reşiţa;
ü  vagoane: Arad, Bucureşti;
ü  nave: fluviale (Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Galaţi, Brăila, Olteniţa), maritime – (Constanţa, Mangalia);
- Produse electronice şi electrotehnice ( mijloace de automatizare, tehnică de calcul, echipament de electronică, televizoare, casetofoane, aparate radio): Bucureşti, Craiova, Timişoara, Iaşi, Botoşani, Cluj-Napoca, Săcele, Iaşi, Târgu Mureş.

4. Industria chimică– foloseşte o gamă variată de materii prime: sare, pirite cuprifere, petrol, gaze naturale, sulf, potasiu, lemn, stuf, produse vegetale (paie), produse animaliere, cărbuni.
Subramuri:
v  Industria petrochimică –produce: cauciuc sintetic (Borzeşti, Brazi), anvelope (Popeşti-Leordeni, Floreşti, mase plastice (Brazi, Piteşti.), fire şi fibre sintetice (Săvineşti, Iaşi).
v  Industria produselor clorosodice - produce sodă caustică, sodă calcinată, acid clorhidric (Govora) pe baza exploatării sării.
v  Industria îngrăşămintelor chimice (lucrează pe bază de gaz metan, azot atmosferic, potasiu, apatite, fosforite). Se fabrică îngrăşăminte azotoase, fosforice, potasice la: Târgu Mureş, Turnu Măgurele.
v  Produse farmaceutice şi cosmetice: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Timişoara, Braşov.
v  Industria celulozei şi hârtiei (lemn, stuf, paie): Bacău (Letea), Buşteni,
v  Industria coloranţilor, vopselelor, lacurilor: Bucureşti, Oradea, Codlea.

5.    Industria lemnului
Fondul forestier: 28% din suprafaţa României, bine reprezentat în regiuni montane şi dealuri înalte.
Se produce: cherestea; placaje, furnire, plăci aglomerate (PAL), plăci fibrolemnoase (PFL) la: Suceava, Sighetul Marmaţiei, Târgu Jiu, Bucureşti,mobilă la: Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca, Suceava, Arad, Oradea, Constanţa; instrumente muzicale, sportive şiambarcaţiuni la: Bucureşti, Reghin; rechizite şcolare– Sibiu, Timişoara; chibrituri Bucureşti, Timişoara, Brăila.

6. Industria materialelor de construcţii– foloseşte ca materii prime:
*      Roci eruptive : granit, bazalt, andezit
*      Roci cristaline: şisturi cristaline (Carpaţi), marmură (Munţii Poiana Ruscă), şisturi verzi (Dobrogea), calcare policrome;
*      Roci sedimentare: calcare, gresii; argilă – pentru ciment şi ceramică (argila albă sau caolinul); balast, pietriş, nisipuri cuarţoase – pentru geamuri.
Se produce:
- ciment la: Câmpulung Muscel, Bicaz,
- ceramică -  pentru construcţii(cărămizi, ţiglă, teracotă): Bucureşti, Ploieşti, Jimbolia, Iaşi;
Ceramică- fină (faianţă, porţelan, plăci de pardoseală, bibelouri): Bucureşti, Curtea de Argeş, Alba  Iulia, Sighişoara, Cluj-Napoca, Arad;
- sticlă : Turda, Mediaş, Boldeşti-Scăieni, Buzău, Dorohoi;
- prefabricate din beton: Bucureşti, Craiova, Constanţa, Braşov, ş.a.